12.1 Skutečný a potenciální Hrubý domácí produkt HDP

V ekonomii nás často zajímá 

   skutečně dosažený HDP, ať už je vyjádřený 
        -  v běžných cenách - nominální HDP (při výpočtu používáme aktuální ceny zboží a služeb v daném roce) nebo 
        -  ve stálých cenách - reálný HDP (používáme ceny zvoleného roku, na které ceny jiných let přepočteme).
                        přepočet na stálé ceny používáme, abychom eliminovali inflační znehodnocení a mohli dané roky srovnávat.

   potenciální HDP, tedy teoretický celkový produkt hospodářství, kterého by ekonomika dosáhla při úplném využití svých výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál). Hospodářství dosahuje potenciálního HDP, pokud se pohybuje na hranici svých produkčních možností.

Skutečný HDP může být nižší než potenciální HDP (ekonomika nevyužívá plně své zdroje, např. v období hospodářských krizí, kdy je vysoká nezaměstnanost), může být totožný s potenciálním produktem (optimální rovnováha) nebo může být vyšší než potenciální produkt (ekonomika si dodatečné zdroje půjčuje ze zahraničí, obvyklé v období konjunkturního vrcholu a tzv. přehřátí ekonomiky).

předchozí strana    obsah      následující strana     test

 Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.