36 Příjmy státního rozpočtu

Struktura příjmu státního rozpočtu závisí na hospodářské politice vlády dané země.V zásadě však zahrnuje tyto části:

  1. daně,
  2. pojistné sociálního zabezpečení,
  3. cla a ostatní nedaňové příjmy.

V ČR v roce 2000 byly tvořeny příjmy státního rozpočtu

   z daní 57%,
   ze sociálního zabezpečení 38%,
   z cel a ostatních příjmů 5%.

Příjmy státního rozpočtu ČR v roce 2000 byly přibližně 600 mld Kč, což je asi 1/3 HDP.

předchozí strana    obsah      následující strana            test