28 Test

Otázky:

Repo sazba bývá označována za klíčovou sazbu v ekonomice a slouží k operativnímu refinancování obchodních bank. Předpokládá ovšem funkční systém oběhu směnek.

  1. Kdy byl v ČR přijat zákon směnečný a šekový?
  2. Uvedený zákon v zásadě rozlišuje směnky vlastní a směnky cizí. Které z nich eskontují banky v ČR? Vysvětlete rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou.
  3. Eskont (a následný reeskont centrální bankou) se týká směnky před uplynutím doby splatnosti nebo po uplynutí doby splatnosti?

Řešení:

  1. Zákon směnečný a šekový byl v ČR přijat v roce 1950 a je jedním z nejstarších platných zákonů v současném právním řádu ČR. Směnečný zákon vychází z mezinárodního práva, aby byl účinný i v mezinárodních obchodních a bankovních vztazích.
  2. Komerční banky požadují k eskontu pouze směnky cizí. Vlastní směnka je cenným papírem podchycujícím dlužnický vztah mezi výstavcem směnky = dlužník a jeho věřitelem (dva subjekty); cizí směnky reprezentují vztah mezi třemi subjekty, výstavce směnky zde přikazuje akceptantovi směnky, aby zaplatil dlužnou částku na řad věřitele.
  3. Eskontovány jsou směnky před uplynutím jejich splatnosti. Reeskont je pak refinancováním do doby splatnosti dlužné částky směnečným dlužníkem. 

 zpět na stránku výuky         další test