30 Test

Otázky:

  1. Keynesiánci doporučují v období hospodářské krize či recese aktivní fiskální (rozpočtovou) politiky, kdy stát má formo vyšších výdajů ze státního rozpočtu stimulovat agregátní poptávku a oživení ekonomiky. Jak stát tento schodek financuje a jak se to projeví v monetární oblasti?

Řešení:

  1. Stát chce vydávat ze státního rozpočtu více, než má příjmy do státního rozpočtu. Vzniklý schodek musí odněkud financovat (někde si půjčit). Většinou je nejjednodušším řešením emise státních dluhopisů. Tyto dluhopisy si koupí subjekty ekonomiky (většinou bankovní sektor a finanční instituce), čímž stát odčerpá z bankovního sektoru disponibilní zdroje pro poskytování úvěrů podnikatelské sféře. Banky v době krize raději koupí vládní dluhopisy s jistým výnosem, než by riskovaly úvěrováním bankrotující podnikatelské sféry. Dopad do ekonomiky je pak zcela opačný, než by podle doporučení monetární politiky měl být (stát v podstatě provádí monetární restrikci místo monetární expanze). Využívání operací na volném jako nástroje monetární politiky je proto dosti problematické.

 zpět na stránku výuky         další test