31 Test

Otázky:

  1. Jsou PMR běžně ve světě využívaným nástrojem centrálních bank?
  2. Jak vysvětlíte dopad změny úročení PMR v ČR na jaře 2001?

Řešení:

  1. PMR jsou standardním nástrojem a využívá jej řada centrálních bank světa. Jsou však i země, kde PMR nejsou používány a řada ekonomů poukazuje na sporný dopad PMR do monetární oblasti.Podle teorie by PMR v období hospodářské krize měly být sníženy (expanzivní politika) a naopak v období konjunktury a hrozící inflace zvýšeny (restriktivní politika). Tím je ovšem zcela popřena funkce zajištění vkladů v bankách proti negativnímu vývoji a rezervy pro případ bankrotu banky (ten je pravděpodobnější v období krize, ne v období konjunktury).
  2. Pokud centrální banka ČR neúročila PMR a ty se pohybovaly okolo 7%, banky si uvedené ztráty promítaly do zvýšeného úrokového rozpětí (rozdíl mezi úroky přijatými z úvěrů a úroky vydanými u vkladů) a PMR tak zásadně prodražovala peníze plynoucí do ekonomiky. Nyní jsou PMR nízké 2% a navíc jsou úročeny repo sazbou (tzn. banka má na tyto prostředky zajištěnu solidní úrokovou sazbu). Uvedená změna by měla vést ke zlevnění peněz plynoucích do ekonomiky a mít expanzivní účinky pro ekonomiku.

 zpět na stránku výuky         další test