52.0 Test

Otázky:

  1. Používá vláda v ČR v současné době regulaci mezd vůči soukromému sektoru?
  2. Jmenujte regulované ceny používané nyní v ČR.
  3. Jak souvisí regulace (deregulace) cen s inflací a pojem čistá inflace?

Řešení:

  1. Vláda v roce 2000 nepoužívala regulaci mezd vůči soukromému sektoru - ekonomika se nacházela v období recese, inflace byla nízká, nebylo důvodu provádět mzdovou restrikci. 
  2. Regulované ceny jsou v ČR používány jen u velmi malého počtu zboží a služeb. Z důvodů zachování sociální únosnosti jsou regulované ceny u nájemného bytů, energií (plyn, elektřina), vody, tepla apod.. Z důvodů monopolního postavení reguluje stát ceny telekomunikací, poštovních služeb apod. U všech položek však dochází k postupným deregulacím (zvyšování cenového stropu a uvolňování podmínek, včetně demonopolizace a tvorby konkurenčního prostředí). Většina deregulací (přechod na neregulovanou cenotvorbu) má být dokončena v nejbližších dvou letech.
  3. Použití regulovaných cen v ekonomice ve větším rozsahu může vést (a většinou vede) ke skryté inflaci a narušení fungování zákona nabídky a poptávky. Deregulace jsou pak procesem postupného uvolňování tržního mechanismu tvorby cen na tržních principech. Deregulace však probíhají administrativní formou - vždy k určitému datu se zvyšují cenové stropy či uvolují podmínky tvorby ceny, což se odráží ve skokových změnách míry inflace. Aby ekonomové odlišily změny cenové hladiny způsobené tržními vlivy od změn administrativních, používají v posledních letech pojem čisté inflace (změna cenové hladiny na základě tržních pohybů, tedy očištěné od administrativních zásahů do cenotvorby) a celkové inflace (včetně administrativních zásahů). ČNB se zaměřuje především na sledování čisté inflace a její ovlivňování monetárními nástroji, protože inflace vzniklá deregulacemi je ovlivnitelná rozhodnutími vlády a při hrozbě rychlého růstu míry inflace stačí koordinovanou hospodářskou politikou zpomalit deregulace a snížit tak inflační hrozby.

 

  zpět na stránku výuky         další test