OBSAH  - BANKOVNICTVÍ

1. Bankovní systém

2. Centrální banka

    2.1 ČNB

    2.2 Základní úkoly centrální banky

            2.2.1 Měnová politika centrální banky

            2.2.2 Emisní funkce

            2.2.3 Funkce banky bank

            2.2.4 Funkce banky státu

            2.2.5 Funkce správce devizových rezerv

            2.2.6 Regulace a dohled bankovního systému

            2.2.7 Funkce reprezentanta státu v měnové oblasti

    2.3 Nástroje centrální banky a jejich klasifikace

            2.3.1 Diskontní nástroje

                    a) úvěry ČNB

                    b) úrokové sazby ČNB

            2.3.2 Povinné minimální rezervy

            2.3.3 Operace na volném trhu

            2.3.4 Kurzové intervence

            2.3.5 Ostatní nástroje

    2.4 Samostatnost centrální banky

    2.5 Bankovní regulace a dohled

3. Obchodní bankovnictví

    3.1 Obchodní banky

            3.1.1 Právní vymezení banky

            3.1.2 Bilance banky a výkaz zisků a ztrát

                    3.1.2.1 Aktiva - majetek

                    3.1.2.2 Pasiva - zdroje

                    3.1.2.3 Kapitál banky

                    3.1.2.4 Výkaz zisku a ztrát

                    3.1.2.5 Struktura výnosů a nákladů

            3.1.3 Bankovní rizika a základní principy jejich řízení

    3.2 Bankovní produkty

            3.2.1 Klasický přístup

            3.2.2 Moderní přístup

                    3.2.2.1 Bankovní finančně-úvěrové produkty

                                3.2.2.1.1 Peněžní úvěry

                                                a) kontokorentní úvěr

                                                b) eskontní úvěr

                                                c) hypoteční úvěry

                                                d) spotřební úvěry

                                                e) druhy spotřebních úvěrů

                                3.2.2.1.2 Závazkové úvěry a záruky

                                                a) akceptační úvěr

                                                b) avalový úvěr

                                                c) bankovní záruky

                                3.2.2.1.3 Alternativní formy financování

                                                a) faktoring

                                                b) forfaiting

                                3.2.2.1.4 Způsoby úročení úvěrů

                                3.2.2.1.5 Způsoby splácení úvěrů

                                3.2.2.1.6 Způsoby zajištění úvěrů

                                                a) ručením

                                                b) depotní směnkou

                                                c) zástavním právem

                                                d) postoupením pohledávek

                    3.2.2.2 Vkladové bankovní produkty

                                3.2.2.2.1 Vklady

                                                a) vklady na viděnou

                                                b) termínované vklady

                                                c) úsporné vklady

                                3.2.2.2.2 Bankovní dluhopisy

                                3.2.2.2.3 Speciální vkladové produkty

                                3.2.2.2.4 Běžný účet jako základní bankovní produkt

                                                a) založení běžného účtu

                                                b) disponování s penězi na účtu

                                                c) zprávy o zúčtování

                                                d) úročení

                                                e) název účtu a bankovní spojení

                                                f) běžný účet a bankovní tajemství

                                                g) zrušení běžného účtu

                    3.2.2.3 Platebně zúčtovací bankovní produkty

                                3.2.2.3.1 Platební styk

                                                3.2.2.3.1.1 Hotovostní platební styk

                                                3.2.2.3.1.2 Bezhotovostní platební styk

                                                3.2.2.3.1.3 Nástroje platebního styku

                                                                    a) příkaz k úhradě

                                                                    b) příkaz k inkasu

                                                                    c) hladký plat

                                                                    d) šeky

                                                                    e) směnka

                                                                    f) platební karty

                                                                    g) dokumentární akreditiv

                                                                    h) dokumentární inkaso

                                                3.2.2.3.1.4 Dokumenty používané v platebním styku

                                                                    a) inkasní dokumenty

                                                                    b) dopravní dokumenty

                                                                    c) skladovací dokumenty

                                                                    d) pojišťovací dokumenty

                                                                    e) pomocné dokumenty

                                3.2.2.3.2 Elektronické bankovnictví

                                                a) Vývoj elektronického bankovnictví

                                                b) Služby elektronického bankovnictví

     LITERATURA

 zpět na výukové stránky